Persondatapolitik

Formål

Formålet med en persondatapolitik for Kursuslex’ og dets datter-/søsterselskaber Forlaget Kursuslex ApS og Konference.dk ApS (herefter benævnt Kursuslex) er at forklare, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender personoplysninger. Det er Kursuslex’ mål at opretholde et højt niveau af sikkerhed og en forsvarlig behandling og beskyttelse af personlige oplysninger.

Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til vedkommendes for- og efternavn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

Dataansvarlig

Kursuslex opsamler data om sine brugere (planlæggere af møder og events) og kunder (leverandører til møder og events) med henblik på at kunne levere informationer, nyheder, magasiner, bøger, tryksager, tilbud, invitationer, arrangementer, bookingservice og lignende vedrørende møde- og eventbranchen.

Kursuslex er dataansvarlig og udfører håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Kursuslex leverer en lang række serviceydelser til brugere og kunder. For hver enkelt serviceydelse kan der gælde særskilte vilkår og betingelser.

Når du, ved bestilling af en ydelse eller ved tilmelding til et arrangement afgiver dine personoplysninger, giver du samtidig samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Kursuslex og dets samarbejdspartnere.

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi

For at kunne handle med dig, gennemføre arrangementer med din deltagelse og levere nyheder, informationer og tjenester til dig indsamler vi personlige oplysninger. Kursuslex indsamler disse oplysninger på følgende vis:

 • Når du bestiller/booker, køber eller tilmelder dig en af Kursuslex’ serviceydelser.
 • Fra personer der handler/tilmelder på dine vegne.
 • I forbindelse med afgivelse af tilbud og/eller ved anmodning om en samarbejdsaftale.
 • Via browser cookies og ved brug af Kursuslex digitale ydelser.
 • I forbindelse med abonnement på Kursuslex’ forskellige nyhedsmedier (både online og offline)
 • Ved gennemførelse af bruger- eller kundeanalyser
 • I forbindelse med deltagelse i konkurrencer.
 • Fra sociale medier, reklame- og serviceudbydere samt offentlige registre.

Kursuslex indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, firma, telefonnummer, e-mailadresse, titel samt andre almindelige personoplysninger.
 • Bestillings-/bookings-/leverings-/deltagerhistorik
 • Type, frekvens og deltagerantal i relation til de møder og events brugere planlægger
 • Feedback via vores kunde-/brugerundersøgelser.
 • Feedback via fysiske eller onlinebaserede konkurrencer.
 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme.
 • Browserinformationer.
 • Oplysninger om din virksomhed og relevante kontaktpersoner.

Du kan vælge at give Kursuslex personoplysninger ud over de almindelige personoplysninger, hvis du vurderer at det har betydning for den ydelse Kursuslex skal levere til dig. Dette kan f.eks. være oplysning om særlige allergier og fødevarepræferencer. Såfremt du vælger at gøre dette, betragter Kursuslex det som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse eventuelt følsomme oplysninger om dig.

Udover at modtage oplysninger fra dig selv, vil Kursuslex i nogle tilfælde supplere vores informationer med oplysninger, som vi har modtaget af tredjepart, f.eks. din kollega eller en samarbejdspartner (eksempelvis ved fælles tilmelding til vores arrangementer eller ved aftale om levering af en eller flere ydelser). I disse tilfælde er det pålagt tredjeparten at informere om Kursuslex vilkår og betingelser samt vores persondatapolitik. Det er også pålagt tredjeparten at sørge for indhentning af samtykker til registrering og behandling af eventuelle følsomme oplysninger.

Kursuslex ønsker at vores arrangementer kan gennemføres i så god en stemning og med så højt et udbytte som mulig for såvel brugere som kunder. Derfor indsamler Kursuslex i helt særlige tilfælde oplysninger om personer, som optræder i uoverensstemmelse med et givent arrangements formål med henblik på kunne udelukke disse personer ved fremtidige arrangementer.

Deling og opbevaring af personoplysninger

Personoplysninger afgivet til Kursuslex lagres på servere, der administreres af tredjemænd (databehandler) på vegne af Kursuslex i henhold til vores datapolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.
Personoplysninger afgivet til Kursuslex videregives kun til:

 • Interne afdelinger
 • Udvalgte tredjemænd i forbindelse med vedligehold og servicering af systemer som anvendes af Kursuslex.
 • Associerede selskaber af Kursuslex, der leverer ydelser, som hører ind under Kursuslex’ normale virkefelt.
 • Udvalgte samarbejdspartnere, for at kunne levere den serviceydelse du har bestilt eller tilmeldt dig.

I forbindelse med forespørgsler og/eller booking af mødelokaler gør vi opmærksom på, at Kursuslex betragter sig som formidler af din henvendelse. Kursuslex handler således ud fra din instruks. Det indebærer, at Kursuslex og de steder du vælger at sende forespørgslen til, alle er selvstændige dataansvarlige. Der er således et delt datasansvar, og de steder du vælger vil behandle dine personoplysninger i henhold til deres egne persondatapolitikker.

Personoplysninger afgivet direkte til en udstiller (eksempelvis udlevering af dit visitkort eller ved at give en udstiller tilladelse til at scanne dit navneskilt) ved et Kursuslex arrangement opfattes som levering af personlige oplysninger udenom Kursuslex, og betragtes derfor som levering af personoplysninger direkte til udstilleren, hvormed at udstillerens persondatapolitik finder anvendelse.

Kursuslex opbevarer kun personoplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de serviceydelser som Kursuslex leverer. Kursuslex har rutiner for sletning af persondata. Efter en periode uden aktivitet på en person slettes eller anonymiseres denne. Hvor længe perioden er, varierer efter hvilken serviceydelse der er tale om – dog maximalt 3 år med mindre lovgivningen dikterer andet (f.eks. bogføringsloven).

Dine rettigheder

I henhold til gældende lovgivning om persondata, har du en række rettigheder. Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Kursuslex behandler om dig.
 • Ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Kursuslex har registreret om dig.
 • Ret til at få slettet de personoplysninger Kursuslex har registreret om dig, dog ikke oplysninger, som Kursuslex ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække dit samtykket tilbage. Behandling af dine personoplysninger vil herefter ophører, medmindre Kursuslex er pålagt at skulle behandle personoplysningerne efter lovgivningen.

Du kan anmode Kursuslex om at få leveret en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger. Anmodningen skal ske skriftligt (med underskift) og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse. Du kan også kontakte Kursuslex, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Anmodningen fremsendes til:

Kursuslex
Bregnerødvej 132 A
3460 Birkerød
Att: Jacob Nedergaard

Kursuslex vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til din postadresse. Kursuslex kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).

Kontakt

Har du spørgsmål, kommentarer eller klager til Kursuslex’ behandling af personoplysninger kan du henvende dig til:

Kursuslex
Bregnerødvej 132 A
3460 Birkerød
Att: Jacob Nedergaard

Hvis en eventuelt klage ikke medfører en afklaring med Kursuslex, kan du herefter rette din klage til Datatilsynet.

Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på Kursuslex’ hjemmeside.